KLASYFIKACJA CPV - 2003

01000000-7 Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych
02000000-4 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
05000000-5 Ryby i inne produkty rybołówstwa, usługi związane z rybołówstwem
10000000-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
11000000-0 Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty
12000000-7 Rudy uranu i toru
13000000-4 Rudy metali
14000000-1 Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty
15000000-8 Produkty spożywcze i napoje
16000000-5 Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły
17000000-2 Tekstylia i wyroby włókiennicze
18000000-9 Ubrania i dodatki
19000000-6 Skóra wyprawiona, wyroby ze skóry oraz obuwie
20000000-6 Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie
21000000-3 Różnego rodzaju masa papiernicza, papier i wyroby z papieru
22000000-0 Różne rodzaje druków i wyroby do drukowania
23000000-7 Produkty i paliwa z ropy naftowej
24000000-4 Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe
25000000-1 Produkty z gumy, tworzyw sztucznych oraz taśmy
26000000-8 Produkty mineralne niemetalowe
27000000-5 Metale zwykłe i podobne produkty
28000000-2 Gotowe wyroby i materiały
29000000-9 Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i części zamienne
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
32000000-3 Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i podobna
33000000-0 Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne
34000000-7 Pojazdy silnikowe, przyczepy i części pojazdów
35000000-4 Sprzęt transportowy
36000000-1 Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary
37000000-8 Odzyskane surowce wtórne
40000000-2 Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii
41000000-9 Woda zlewnicza i oczyszczona
45000000-7 Roboty budowlane
50000000-5 Naprawa, serwisowanie i instalacja
52000000-9 Usługi handlu detalicznego
55000000-0 Usługi hotelarskie i restauracyjne
60000000-8 Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów
61000000-5 Usługi transportu wodnego
62000000-2 Usługi transportu lotniczego
63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
66000000-0 Usługi pośrednictwa finansowego
67000000-7 Usługi pomocnicze pośrednictwa finansowego
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
72000000-5 Usługi komputerowe i podobne
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne
75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
76000000-3 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa
78000000-7 Usługi drukowania, publikowania i podobne
80000000-4 Usługi edukacyjne
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego
91000000-4 Usługi organizacji członkowskich
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
93000000-8 Różne usługi
95000000-2 Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego
99000000-0 Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK