Drukuj PDF
Zmiana treści Dostawa i wymiana opraw oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i oświetlonych znaków bezpieczeństwa (oświetlenie żarowe) na oprawy oświetleniowe w technologii LED
Identyfikator #9679900
Podgląd Oferta przeglądana 55 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 do godziny 10:00
Telefon: 22/304-11-11 do 13
Fax: 22/304-11-14
Email: tbs@tbspolnoc.pl
WWW: www.tbspolnoc.pl
Kontakt
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
zamówienia jest:
Pan inż. Marek Koma tel. 22/304-11-11 wew. 221; e-mail: tbs@tbspolnoc.pl
Województwo/Powiat
mazowieckie / warszawski
Opis
Dostawa i wymiana opraw oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i oświetlonych znaków bezpieczeństwa (oświetlenie żarowe) na oprawy oświetleniowe w technologii LED na terenie osiedla w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Pełczyńskiego 28 (garaż), Pełczyńskiego 28A oraz przy ul Pełczyńskiego 28B w Warszawie.

Termin składania ofert 27-05-2019
Miejsce i termin składania ofert Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 do godziny 10:00
01-471 Warszawa
mazowieckie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje wewnętrzne
Budownictwo, handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi
  • urządzenia, armatura i osprzęt do elektryki, silniki
Specyfikacja
Link SIWZ https://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienie/126-dostawa_i_wymiana_opraw_oswietlenia_podstawowego_ewakuacyjnego_i_oswietlonych_znakow_bezpieczenstwa_oswietlenie_zarowe_na_oprawy_oswietleniowe_w_technologii_led_na_terenie_osiedla_w_budynkach_wielorodzinnych_zloka
Wymagany termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia – w ciągu 50 dni od dnia wprowadzenia wykonawcy na teren prac
Termin związania z ofertą
20 dni
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Cena 90 % 90 pkt
Okres gwarancji i rękojmi
(powyżej 24 m-cy) 10 % 10 pkt
Uwagi
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
1) osobiście w siedzibie zamawiającego,
2) lub pocztowo na adres zamawiającego podany w rozdziale I
w terminie do 27-05-2019-2019 r. do godziny 10:00.
Data dodania 20-05-2019
Ostatnia modyfikacja 20-05-2019