Drukuj PDF
Zmiana treści Przegląd okresowy: audiometr kliniczny AC-40 oraz audiometr AA220 Audio Traveller
Identyfikator #10740463
Podgląd Oferta przeglądana 19 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl do godz. 12.00
Telefon: 261 416 197
Fax: 261 417 389
Email: zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl
WWW: https://www.10wsk.mil.pl
Kontakt
Osoba do kontaktu: Zbigniew Gadzikowski tel.: 261 416 197,
Agata Kostencka tel. kom.: 782 402 406.
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / bydgoski + Bydgoszcz
Opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przegląd okresowy aparatów:
- AUDIOMETR KLINICZNY AC-40, SN: 750889
- AUDIOMETR AA220 AUDIO TRAVELLER, SN: 727808
Opis przedmiotu zamówienia: Przegląd okresowy ww. aparatów zgodnie z zaleceniami producenta. Oferta powinna uwzględniać koszty niezbędnych materiałów i dojazdu/transportu. W przypadku konieczności wykonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca bez dodatkowych kosztów dostarczy urządzenie zastępcze na czas przeglądu.

Termin składania ofert 17-09-2020
Miejsce i termin składania ofert na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl do godz. 12.00
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Medycyna:
  • serwis i naprawa sprzętu medycznego
Specyfikacja
Link SIWZ https://www.10wsk.mil.pl/p_zaopatrzenie/przeglad-okresowy-audiometr-kliniczny-ac-40-oraz-audiometr-aa220-audio-traveller/
Wymagania
Do oferty należy dołączyć: aktualną autoryzację producenta lub firmy upoważnionej przez producenta uprawniające zleceniobiorcę do wykonania przeglądów okresowych lub
aktualny certyfikat ukończenia szkolenia pracowników obejmujący urządzenia wymienione w formularzu wydany przez producenta lub firmę upoważnioną przez producenta nadający uprawnienia do należytego wykonania zlecenia w zakresie obejmującym zadanie lub
oświadczenie producenta uprawniające do wykonania przeglądów okresowych urządzeń wymienionych w formularzu albo
oświadczenie o przeszkoleniu personelu uprawniające do wykonywania przeglądów okresowych sprzętu objętego postępowaniem oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie zlecenia
Wymagany termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 7 dni od złożenia zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Cena - 100%
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
1. Forma złożenia oferty:
Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do 14.09.2020r. do godz. 12:00 w formie:
a) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).


UWAGA.
Zmiana ogłoszenia:
Termin składania ofert wydłużony do dnia 17.09.2020 r.
Data dodania 11-09-2020
Ostatnia modyfikacja 15-09-2020