Drukuj PDF
Zmiana treści Udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych
Identyfikator #10732557
Podgląd Oferta przeglądana 45 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
konkurs ofert
Źródło informacji
internet
Organizator
Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
85-326 Bydgoszcz
ul. Seminaryjna 1, godzina 10.00.
Telefon: 52/32-56-708
Email: place1@kpcp.pl
WWW: http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/
Kontakt
(telefon 52/32-56-708, e-mail: placel@kpcp.pl ).
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / bydgoski + Bydgoszcz
Opis
Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie oferenta do udzielania przez pielęgniarki stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych na rzecz pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w Oddziale Klinicznym Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy oraz do udzielania świadczeń pielęgniarskich w innych oddziałach KPCP w miarę potrzeb Udzielającego zamówienie; na podstawie kryteriów określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Termin składania ofert 16-09-2020
Miejsce i termin składania ofert Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, godzina 10.00.
85-326 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
85111000-0 - Usługi szpitalne

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85121000-3 - Usługi medyczne

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki
Branże
Medycyna:
  • świadczenia medyczne
Specyfikacja
Link SIWZ http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/konkursy_pielegniarskie.php
Wymagania
Dokumenty, które należy złożyć wraz z oferta określają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami dostępne sa dla Oferentów w budynku „A" Udzielającego zamówienie w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1 - Dział Kadr i Płac, I piętro, (telefon 52/32-56-708, e-mail: placel@kpcp.pl ).
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Oferty należy składać w budynku „A" Udzielającego zamówienie w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1 - Dział Kadr i Płac, I piętro, w terminie do dnia 15 września 2020 r., godzina 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 września 2020 r. godzina 10.30 w budynku „A" Udzielającego zamówienie w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1 - gabinet Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa —parter.

Uwaga:
Zmiana terminu składania ofert:
Data dodania 09-09-2020
Ostatnia modyfikacja 15-09-2020