Drukuj PDF
Zmiana treści Remont elewacji
Identyfikator #10372778
Podgląd Oferta przeglądana 0 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
EASTSIDE-BIS Sp. z o. o. Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu
87-100 Toruń
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, godz. 14:00
Telefon: 601 220 780
WWW: https://nieruchomosci.elana.pl
Kontakt
Jarosław Lewandrowski, tel. 601 220 780
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / toruński + Toruń
Opis
Wykonanie:I.1 elewacji południowej z płyt warstwowych w obiekcie H-46, Pole AS obejmujące:

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych;

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu bram przemysłowych;

- dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm w obszarze hal magazynowo – produkcyjnych;

- wykonanie attyki;

- montaż stolarki okiennej dostarczonej przez Zamawiającego;

- dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich w tym w szczególności obróbka attyki i przyległej połaci dachowej;I.2 elewacji południowej z płyt warstwowych w obiekcie H-46, Pole BS obejmujące:

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych;

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu bram przemysłowych;

- dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm w obszarze hal magazynowo – produkcyjnych;

- wykonanie attyki;

- montaż stolarki okiennej dostarczonej przez Zamawiającego;

- dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich w tym w szczególności obróbka attyki i przyległej połaci dachowej;I.3 elewacji zachodniej w obiekcie H-46, Pole południowe AS od osi podłużnej W do osi podłużnej N i Pola północnego AN od osi podłużnej J do osi podłużnej H (wg oznaczenia osi dla obiektu H-44) z płyt warstwowych po rozbiórce części wysokiej obiektu H-44 ograniczonego osiami poprzecznymi od 1 do 12 i osiami podłużnymi od H do Z obejmujące:

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych;

- dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm w obszarze hal magazynowo – produkcyjnych;

- wykonanie attyki;

- dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich;

- docieplenie cokołu wraz z niezbędnymi obróbkami w tym dostawę całości materiałów;

I.4 elewacji zachodniej w obiekcie H-46, korytarz transportowo – komunikacyjno – ewakuacyjny wraz z komorami klimatyzacyjnymi z płyt warstwowych po rozbiórce części wysokiej obiektu H-44 ograniczonego osiami podłużnymi od N do J obejmujące:

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych;

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu bramy przemysłowej;

- dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm w obszarze hal magazynowo – produkcyjnych;

- wykonanie attyki;

- dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich;

- docieplenie cokołu wraz z niezbędnymi obróbkami w tym dostawę całości materiałów;I.5 elewacji południowej w obiekcie H-44, część niska w osi podłużnej G z płyt warstwowych po rozbiórce części wysokiej obiektu H-44 ograniczonego osiami poprzecznymi od 1 do 12 i osiami podłużnymi od H do Z obejmujące od poziomu ~5,00m do poziomu ~10,00m:

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych;

- dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm;

- wykonanie attyki;

- dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich;I.6 remont elewacji pomieszczeń magazynowych, socjalno-biurowych oraz techniczno-energetycznych zlokalizowanych w:

I.6.1 Polu AS, osie poprzeczne od 17 do 20,

I.6.2 Polu BS (w tym korytarz), osie poprzeczne od 20 do 26 i od 32 do 35,

I.6.3 Polu CS (w tym korytarz), osie poprzeczne od 35 do 41 obejmujący:

- demontaż istniejącej elewacji wraz z utylizacją wszelkich powstałych odpadów;

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych;

- dostawę i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu okien i drzwi;

- dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm;

- dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu 120mm z wełny mineralnej w rejonie istniejących stacji transformatorowych i rozdzielni SN / NN;

- wykonanie attyki;

- dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich;

- docieplenie cokołu wraz z niezbędnymi obróbkami w tym dostawę całości materiałów;W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w obecności konsultanta Zamawiającego w celu omówienia szczegółów technicznych.II. Zamawiający dostarcza:

- komplet stolarki okiennej

- komplet bram przemysłowych wraz z montażem
Termin składania ofert 01-06-2020
Miejsce i termin składania ofert EASTSIDE-BIS Sp. z o. o. Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, godz. 14:00
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • elewacje, docieplenia, termoizolacje
Specyfikacja
Link SIWZ https://nieruchomosci.elana.pl/109/zapytanie-ofertowe-nr-08--ni--2020
Wymagany termin realizacji zamówienia
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia prac, nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin związania z ofertą
45 DNI
Uwagi
Termin składania ofert upływa dnia: 20.03.2020 roku godz. 14:00

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Uwaga:
Termin złożenia ofert został przesunięty do 1 czerwca 2020r

Termin złożenia ofert został przesunięty do 1 czerwca 2020r


Data dodania 06-03-2020
Ostatnia modyfikacja 20-04-2020