Drukuj PDF
COPLAN POLSKA
Adres ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie
Telefon kontaktowy 22 447 45 00
Telefon komórkowy Nie podano
FAX 22 447 45 60
Email a.bis@coplan.com
WWW www.coplan.pl
Opisy Wielobranżowy zespół projektantów i project managerów œwiadczy usługi na każdym etapie realizacji inwestycji: • Etap prac projektowych: projekty wstępne, diagnostyka, projekty architektoniczne i techniczne, harmonogramy, kosztorysowanie, dokumentacja do pozwolenia na budowę, uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń • Etap przetargu: dokumentacja przetargowa, organizacja przetargów, analiza techniczna ofert, doradztwo w negocjacjach umów wykonawczych • Etap budowy: dokumentacja techniczna wszystkich branż, synteza i koordynacja międzybranżowa, pilotaż i koordynacja lub realizacja "pod klucz", doradztwo finansowe, nadzór nad odbiorami az do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przeglšdy gwarancyjne itd. • Inne zlecenia specjalistyczne: Value Engineering, Raporty o oddziaływaniu inwestycji na œrodowisko, diagnostyka obiektów (drogi i sieci), koordynacja najemców galerii handlowych, projekty dekoracji wnętrz, koncepcje architektoniczne, wizualizacje, makiety itp.