Drukuj PDF
Zmiana treści wymianie stolarki otworowej
Identyfikator #10999674
Podgląd Oferta przeglądana 227 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Urząd Miejski w Gnieźnie
62-200 Gniezno
ul. Lecha 6, do godz. 12:30
Telefon: 614260400
Fax: 614260500
Email: urzad@gniezno.eu
WWW: https://www.gniezno.eu/
Kontakt
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest p. Angelika Nowakowska,
tel. 61 424 04 80
Województwo/Powiat
wielkopolskie / Gniezno
Opis
Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki otworowej w obrębie lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna” usytuowanych w następujących punktach adresowych:


Lp

punkt adresowy
rodzaj stolarki
liczba
1.
ul. Budowlanych 35B/9
okna pcw
2 sztuki
2
ul. Czysta 5/6
drzwi wejściowe
1 sztuka
3.
ul. Dalkoska 18A/4
drzwi balkonowe pcw
1 sztuka
4.
ul. Dalkoska 18A/6
okna drewniane
3 sztuki
5.
ul. Dąbrówki 9/2
drzwi wejściowe
1 sztuka
6.
ul. Dąbrówki 9/10
okno pcw
1 sztuka
7.
ul. Grunwaldzka 15/6a
okno pcw
1 sztuka
8.
ul. Jeziorna 1/6
okna pcw
2 sztuki
9.
ul. Ludwiczaka 18
okno pcw
1 sztuka
10.
ul. Ludwiczaka 18A
okno pcw
1 sztuka
11.
ul. Ludwiczaka 18A/14
okno pcw
1 sztuka
12.
ul. Ludwiczaka 18A/24
drzwi balkonowe pcw
1 sztuka
13.
ul. Ludwiczaka 18B
okno pcw
1 sztuka
14.
ul. Mała 1/5
drzwi wejściowe
1 sztuka
15.
ul. Mogileńska 2/2
okna pcw
2 sztuki
16.
ul. Sienkiewicza 10/1
okno drewniane i okno pcw
2 sztuki
17.
ul. Sobieskiego 13A/5
okna pcw
2 sztuki
18.
ul. Witkowska 107/10
okna pcw
2 sztuki
19.
ul. Św. Wojciecha 7/4
okna drewniane
2 sztuki
20.
ul. Żuławy 34/1
okno drewniane
1 sztuka

2. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczony materiał licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca udziela gwarancji na wmontowane urządzenia, przy czym okres trwania tej gwarancji równy jest okresowi trwania gwarancji udzielonej przez producenta tego urządzenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejszy kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR).
Termin składania ofert 28-01-2021
Miejsce i termin składania ofert Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6, do godz. 12:30
62-200 Gniezno
wielkopolskie
Termin otwarcia ofert 28-01-2021
Miejsce i termin otwarcia ofert Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6, od godz. 15:00
62-200 Gniezno
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • wymiana okien, drzwi
Specyfikacja
Link SIWZ https://bip.gniezno.eu/wiadomosci/10100/wiadomosc/551300/roboty_budowlane_polegajace_na_wymianie_stolarki_otworowej_w_obr
Wymagania
Warunki udziału w postepowaniu (jeżeli są wymagane):
Wykonawca posiada aktualną na dzień otwarcia ofert i opłaconą polisę Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
Z oferty winien wynikać fakt opłacenia polisy, aktualny na dzień otwarcia ofert;
Wymagany termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2020 r.
Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria oceny ofert: cena 100 %
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Uwaga zmieniony_stwior.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Interesanta do dnia 28 stycznia 2021 r. o godz. 12.30
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim, budynek oficyny w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 15.00
Data dodania 30-12-2020
Ostatnia modyfikacja 14-01-2021