Drukuj PDF
Zmiana treści udzielenie świadczeń zdrowotnych
Identyfikator #10983463
Podgląd Oferta przeglądana 893 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
konkurs ofert
Źródło informacji
internet
Organizator
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Poznańska 79, do godz. 12:00
Telefon: +48 62 765 13 56
Fax: +48 62 767 72 45
Email: sekretariat@szpital.kalisz.pl
WWW: www.szpital.kalisz.pl
Kontakt
tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45
e-mail: sekretariat@szpital.kalisz.pl
Województwo/Powiat
wielkopolskie / Kalisz
Opis
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t. j z późn. zm.)
oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 234/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie zgodnym z ogłoszeniem
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-5/2020/ZDL przez podmioty
lecznicze, w zakresie:
badań laboratoryjnych
dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 3.395,78 tys.
Termin składania ofert 29-12-2020
Miejsce i termin składania ofert Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, do godz. 12:00
62-800 Kalisz
wielkopolskie
Termin otwarcia ofert 29-12-2020
Miejsce i termin otwarcia ofert Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, godz. 12:30, sala konferencyjna
62-800 Kalisz
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Medycyna:
  • świadczenia medyczne
Specyfikacja
Link SIWZ http://szpital.kalisz.pl/wp/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-k-5_2020_zdl-w-zakresie-badan-laboratoryjnych
Wymagania
„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od
Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Umowy zawarte zostaną na następujący okres:
od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Termin związania z ofertą
Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert nowe!
Udzielający zamówienia przesuwa termin: składania ofert na dzień 29.12.2020 r. do godz. 12.00, otwarcia ofert na dzień 29.12.2020 r. godz. 12.30.

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać do 29 grudnia 2020r.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:
do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. 09.00
w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Szpitala o godz. 09:30
Data dodania 21-12-2020
Ostatnia modyfikacja 28-12-2020