Drukuj PDF
Zmiana treści Laser do laseroterpaii TERAPUS 2 producent Accuro
Identyfikator #9581653
Podgląd Oferta przeglądana 121 razy
Więcej informacji
Kategoria
Sprzedaż
Źródło informacji
internet
Organizator
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy W Olsztynie
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 18 a, pokój nr 08 do godz. 10:00
Telefon: 089 53 93 452
Kontakt
z Panią Anną Rodziewicz , tel. kontaktowy: 089 53 93 452. Lub Kierownikiem Sekcji Aparatury Medycznej Panią Karoliną Majchrzak 89 5393 441
Województwo/Powiat
warmińsko-mazurskie / olsztyński + Olsztyn
Opis
sprzedaż środka trwałego zgodnie z poniższym wykazemL.p. Środek trwały Ilość rok produkcji Cena wywoławcza brutto
1 Laser do laseroterpaii TERAPUS 2 producent Accuro 1 2007 500,00 zł
Termin składania ofert 16-04-2019
Miejsce i termin składania ofert Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy W Olsztynie
ul. Żołnierska 18 a, pokój nr 08 do godz. 10:00
10-561 Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Termin otwarcia ofert 16-04-2019
Miejsce i termin otwarcia ofert Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy W Olsztynie
ul. Żołnierska 18 a o godzinie 10:30 w pokoju Kierownika Działu Administracyjno-gospodarczego
10-561 Olsztyn
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Medycyna:
  • sprzęt medyczny i aparatura
Specyfikacja
Link SIWZ https://www.wssd.olsztyn.pl/2019/04/04/wojewodzki-specjalistyczny-szpital-dzieciecy-w-olsztynie-oglasza-pisemny-przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-srodka-trwalego/
Termin związania z ofertą
14 dni
Uwagi
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu pobranym ze strony internetowej www.wssd.olsztyn.pl w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Przetarg na sprzedaż środka trwałego”
w Sekretariacie Szpitala w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 18 a pokój nr 08 w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00.
Oferta pisemna powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) określenie kupowanego składnika majątku trwałego wraz z podaniem jego numeru pozycji z ogłoszenia o przetargu;
3) oferowaną cenę;
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
3. Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Szpitala w Olsztynie ul. Żołnierska 18 a po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Anną Rodziewicz , tel. kontaktowy: 089 53 93 452. Lub Kierownikiem Sekcji Aparatury Medycznej Panią Karoliną Majchrzak 89 5393 441
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 16.04.2019 r. o godzinie 10:30 w pokoju Kierownika Działu Administracyjno-gospodarczego

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data dodania 08-04-2019
Ostatnia modyfikacja 08-04-2019