Drukuj PDF
Zmiana treści Dostawa akcesoriów do inkubatorów oraz respiratorów firmy Dräger, drobnego sprzętu medycznego oraz płynów do maszynowego mycia naczyń
Identyfikator #9827204
Podgląd Oferta przeglądana 1 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
42-200 Częstochowa
Bialska 104/118, Kancelaria Szpitala, pok. 3,41 (II piętro), godzina: 10;00
Telefon: 343 673 753
Fax: 343 651 756
Email: szp@data.pl
WWW: www.szpitalparkitka.com.pl
Kontakt
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
42-200 Częstochowa
Województwo/Powiat
śląskie / częstochowski + Częstochowa
Opis
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do inkubatorów oraz respiratorów firmy Dräger, drobnego sprzętu medycznego oraz płynów do maszynowego mycia naczyń do zmywarek przemysłowych firmy Lozamet. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Akcesoria do inkubtorów oraz respiratorów firmy Drager1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Pojemniki chirurgiczne na wycinki do badań histopatologicznych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1)formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2)wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Taśmy do ćwiczeń1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Aparat do mierzenia ciśnienia naramienny, zegarowy1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Długość okresu gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Aparat domierzenia ciśnienia elektryczny1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Długość okresu gwarancj40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Mankiety do kardiomonitorów, ciśnieniomierzy dla dorosłych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Mankiety do kardiomonitorów, ciśnieniomierzy dla dzieci1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Mankiet do podawania płynów infuzyjnych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: CZĘŚĆ 9 Resuscytator silikonowy autoklawowalny dla dorosłych oraz dzieci. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10Nazwa: Resuscytator silikonowy, autoklawowalny dla dorosłych oraz noworodków i niemowląt z przeznaczeniem dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11Nazwa: Stojak do kroplówek na kółkach1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Długość okresu gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12Nazwa: Płyn do maszynowego mycia naczyń do zmywarki przemysłowej typu ZK 08.5 EP firmy Lozamet. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39831210-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13Nazwa: Drobny sprzęt medyczny1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) formularze asortymentowo-cenowe (dot. Części 1-13), stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
DEZ.26.069.2019
Termin składania ofert 09-08-2019
Miejsce i termin składania ofert Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104/118, Kancelaria Szpitala, pok. 3,41 (II piętro), godzina: 10;00
42-200 Częstochowa
śląskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
33100000-1: Urządzenia medyczne
33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne
39831210-1: Detergenty do zmywarek
Branże
Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja:
  • środki czystości i higieny, piorące
Medycyna:
  • sprzęt medyczny i aparatura
  • drobny sprzęt medyczny, jednorazowego użytku
Specyfikacja
Link SIWZ http://www.szpitalparkitka.com.pl/zamowienia,details,1053#o
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia: 1)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1)Opis przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe/opisy / foldery / fotografie / informacje producenta oferowanego asortymentu - potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym w Części Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 w Załączniku Nr 2 do SIWZ - w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z zaznaczeniem której Części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2)Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w Części nr 12. 3)Oświadczenie Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1)Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący Załączniku Nr 1 do SIWZ (w oryginale). Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2)Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio dla danej części, na którą składana jest oferta), stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (w oryginale). 3)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ (w oryginale). 4)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 5)W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach 24
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowie, Kancelaria Szpitala, pok. 3,41 (II piętro).
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-07
godzina: 09:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1)Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący Załączniku Nr 1 do SIWZ (w oryginale). Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2)Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio dla danej części, na którą składana jest oferta), stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (w oryginale). 3)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ (w oryginale). 4)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 5)W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Ogłoszenie nr 540162079-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.

Ogłoszenie nr 540162079-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574829-N-2019
Data: 2019-07-17
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Krajowy numer identyfikacyjny 12810530000000, ul. Bialska 104, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 673 753, e-mail szp@data.pl , faks 343 651 756.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalparkitka.com.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.szpitalparkitka.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019.08.07, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019.08.09, godzina 10:00

Data dodania 17-07-2019
Ostatnia modyfikacja 05-08-2019