Drukuj PDF
Zmiana treści Naprawa pojazdu SCANIA IRIZAR i autobusu MAN LION'S COACH
Identyfikator #10764410
Podgląd Oferta przeglądana 90 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
1 Brygada Logistyczna
85-915 Bydgoszcz
ul. Powstańców Warszawy 2, godz. 10:00.
Telefon: 261411601
Fax: 261 411 234
Email: 1blog.zampub@ron.mil.pl
WWW: http:// 1blog.wp.mil.pl
Kontakt
W sprawie postępowania należy kontaktować się z kpt. Edwin RÓŻAŃSKI, godziny kontaktu 07.30 - 13.00, pod numerem tel. 261 417 479.
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / bydgoski + Bydgoszcz
Opis
Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1

- naprawa pojazdu SCANIA IRIZAR nr rej. UD 01717, VIN YS2K4X20001886426, rok prod. 2013. Miejsce postoju ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz.

CZĘŚĆ 2

Naprawa autobusu MAN Lion’s Coach nr rej. UD 02108, prod. 2016 r.,
VIN: WMAR07ZZ9HT025011Miejsce postoju ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
Termin składania ofert 28-09-2020
Miejsce i termin składania ofert 1 Brygada Logistyczna
ul. Powstańców Warszawy 2, godz. 10:00.
85-915 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
Kod CPV: 50114100-8
Branże
samochody:
  • naprawa, serwis
Specyfikacja
Link SIWZ https://1blog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/eon2-32samuzof20/
Wymagania
O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w załączniku nr 2.

a) Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą przedstawić w oryginale oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2;

b) Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert) aż do dnia złożenia zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Waga kryterium: cena oferty 100%.
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie

przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy, w kancelarii na parterze bud. nr 8,

(otwarta w dni robocze od godz. od 07:30 do 15:30.) do dnia 28.09.2020 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2020 r. o godz. 12:00 w pomieszczeniach

Szefa Służby Czołgowo - Samochodowej w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga:
Dodano brakującą treść.
Data dodania 23-09-2020
Ostatnia modyfikacja 23-09-2020