Drukuj PDF
Zmiana treści Przegląd okresowy strzykawek do kontrastu: Angiomat Illumena oraz Optistar LE
Identyfikator #10740370
Podgląd Oferta przeglądana 22 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl do godz. 12.00
Telefon: 261 416 197
Fax: 261 417 389
Email: zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl
WWW: https://www.10wsk.mil.pl
Kontakt
Osoba do kontaktu: Zbigniew Gadzikowski tel.: 261 416 197,

Agata Kostencka tel. kom.: 782 402 406.
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / bydgoski + Bydgoszcz
Opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przegląd okresowy aparatów:

- STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA ANGIOMAT ILLUMENA, SN: CI0208C040

- STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA OPTISTAR LE, SN: CI0106D014

Opis przedmiotu zamówienia: Przegląd okresowy ww. aparatów zgodnie z zaleceniami producenta. Oferta powinna uwzględniać koszty niezbędnych materiałów i dojazdu (przegląd wykonywany w siedzibie Zamawiającego).
Termin składania ofert 17-09-2020
Miejsce i termin składania ofert na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl do godz. 12.00
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Medycyna:
  • serwis i naprawa sprzętu medycznego
Specyfikacja
Link SIWZ https://www.10wsk.mil.pl/p_zaopatrzenie/przeglad-strzykawek-do-kontrastu-angiomat-illumena-oraz-optistar-le/
Wymagania
Do oferty należy dołączyć: aktualną autoryzację producenta lub firmy upoważnionej przez producenta uprawniające zleceniobiorcę do wykonania przeglądów okresowych lub

aktualny certyfikat ukończenia szkolenia pracowników obejmujący urządzenia wymienione w formularzu wydany przez producenta lub firmę upoważnioną przez producenta nadający uprawnienia do należytego wykonania zlecenia w zakresie obejmującym zadanie lub

oświadczenie producenta uprawniające do wykonania przeglądów okresowych urządzeń wymienionych w formularzu albo

oświadczenie o przeszkoleniu personelu uprawniające do wykonywania przeglądów okresowych sprzętu objętego postępowaniem oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie zlecenia.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 7 dni od złożenia zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Cena - 100%
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
1. Forma złożenia oferty:
Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do 14.09.2020r. do godz. 12:00 w formie
a) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl , agata.kostencka@10wsk.mil.pl
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).


UWAGA. Zmiana ogłoszenia: Termin składania ofert wydłużony do dnia 17.09.2020 r.
Data dodania 11-09-2020
Ostatnia modyfikacja 15-09-2020