Drukuj PDF
Zmiana treści Proteza kości czaszki
Identyfikator #10738102
Podgląd Oferta przeglądana 34 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
na adres e-mail: (*) t.wasowska@10wsk.mil.pl do godz. 10 00
Telefon: 261 417 001; 261 417 448
Fax: 261 416 110
Email: t.wasowska@10wsk.mil.pl
WWW: https://www.10wsk.mil.pl
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / bydgoski + Bydgoszcz
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:. Proteza kości czaszki Codubix-CT dedykowana pacjentce 1 szt.


Opis przedmiotu zamówienia:(lub w odrębnym załączniku do Formularza oferty) zgodnie z opisem technicznym w załączniku szczegółowym.
Termin składania ofert 16-09-2020
Miejsce i termin składania ofert na adres e-mail: (*) t.wasowska@10wsk.mil.pl do godz. 10 00
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Medycyna:
  • protezy, endoprotezy, implanty
Specyfikacja
Link SIWZ https://www.10wsk.mil.pl/p_zaopatrzenie/zakup-protezy-kosci-czaszki-codubix-ct-indywidualna-dla-pacjenta/
Wymagania
Do oferty należy dołączyć: świadectwo dopuszczenia do obrotu i oświadczenie o wyłączności na terenie RP, jeżeli dotyczy.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
cena 100%
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Forma złożenia oferty:
Ofertę (wypełniony „Formularz oferty – część B” wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2020r. do godz. 10 00 w formie:
a) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) t.wasowska@10wsk.mil.pl
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).

Uwaga.
Zmiana ogłoszenia:
Przedłużenie terminu złożenia oferty do 16 września godzina. 10.00.
Data dodania 10-09-2020
Ostatnia modyfikacja 15-09-2020