Drukuj PDF
Zmiana treści Dostawa elementów do budowy kadłubów i superstruktury
Identyfikator #10689727
Podgląd Oferta przeglądana 7 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Sea Cat New Technology Sp. z o.o.
60-461 Poznań
Literacka 70
Email: jedrzej.kasprzak@put.poznan.pl
WWW: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28
Kontakt
Jędrzej Kasprzak

tel.: -

e-mail: jedrzej.kasprzak@put.poznan.pl
Województwo/Powiat
wielkopolskie / poznański + Poznań
Dodatkowe lokalizacje
pomorskie / Gdynia
Opis
Ogłoszenie nr 2020-32-28
Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy elementów do budowy kadłubów i superstruktury międzypływakowej katamaranu

Opis

Dostawa elementów do budowy kadłubów i superstruktury międzypływakowej katamaranu
Termin składania ofert 02-10-2020
Miejsce i termin składania ofert Sea Cat New Technology Sp. z o.o.
Literacka 70
60-461 Poznań
wielkopolskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
34522150-8: Katamaranowe łodzie żaglowe
44100000-1: Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44800000-8: Farby, lakiery i mastyksy
Branże
Maszyny i urządzenia, linie technologiczne:
  • części do maszyn, urządzeń, linii technologicznych
Specyfikacja
Link SIWZ bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28
Wymagania
w zał.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie podpisana do dnia 30.09.2020r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Cena brutto
Uwagi
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert:
. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w sprawie dostawy elementów”,
powinna zostać dostarczona do dnia 02.10.2020r.
a. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
b. przesyłką kurierską lub
c. osobiście na adres:
Sea Cat New Technology Sp. z o.o.
ul. Literacka 70
60-461 Poznań lub
d. drogą mailową na adres: office@seacat.com.pl
Data dodania 18-08-2020
Ostatnia modyfikacja 18-09-2020