Drukuj PDF
Zmiana treści Wykonanie w 2020 r. zadań publicznych
Identyfikator #10375717
Podgląd Oferta przeglądana 45 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
konkurs ofert
Źródło informacji
internet
Organizator
Urząd Gminy w Bobrowie
87-327 Bobrowo
Bobrowo 27, pok. 12 (sekretariat)
Telefon: 56 491 33 63
WWW: https://bobrowo.bip.net.pl/
Kontakt
Informacje telefoniczne na temat w/w konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bobrowie, pok. nr 16, lub tel. 56 491 33 63 (Kamila Stoińska).
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / brodnicki
Opis
Wykonanie w 2020 r. zadań publicznych w zakresie:
1) Rozwój świadomości kulturowej mieszkańców Gminy Bobrowo;
2) Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobrowo;
3) Upowszechnianie i ochrony dóbr kultury na terenie Gminy Bobrowo;
4) Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Termin składania ofert 30-04-2020
Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27, pok. 12 (sekretariat)
87-327 Bobrowo
kujawsko-pomorskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Medycyna:
  • opieka społeczna
Usługi:
  • organizacje imprez okolicznościowych
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wynajem sali gimnastycznej, basenu, prowadzenie zajęć
Specyfikacja
Link SIWZ https://bobrowo.bip.net.pl/?a=5992
Wymagany termin realizacji zamówienia
Zadanie winno być wykonane do końca roku 2020.
Uwagi
Termin składania ofert upływa z dniem 31 marca 2020r.

Oferty sporządzone zgodnie z wzorem ofert stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Należy je składać do dnia 31 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrowie, pok. 12 (sekretariat).

UWAGA:
Zmiana terminu skladania ofert:
§1. W zarządzeniu nr 98/2020 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 9 marca 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny w roku 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1). §2. Otrzymuje brzmienie:

„§2. Termin składania ofert upływa z dniem 30 kwietnia 2020r.”

2). W załączniku nr 1 do Zarządzania 98/2020 Wójta Gminy Bobrowo w dziale IV. Termin i warunki składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty sporządzone zgonie z wzorem ofert stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia. Należy je składać do dnia 30 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrowie, pok. nr 12 (sekretariat).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania 10-03-2020
Ostatnia modyfikacja 25-03-2020