Drukuj PDF
Zmiana treści Usługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego
Identyfikator #10353597
Podgląd Oferta przeglądana 26 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Instytut Książki
31-148 Kraków
Z. Wróblewskiego 6, godzina: 12:00
Telefon: 12 61 71 900,
Fax: 12 62 37 682
Email: zampub@instytutksiazki.pl ,
WWW: http://bip.instytutksiazki.pl/
Kontakt
Instytut Książki
Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Województwo/Powiat
małopolskie / krakowski + Kraków
Dodatkowe lokalizacje
podkarpackie / Brak powiatu
Opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w podziale na sześć części: 1) Część nr 1 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego; 2) Część nr 2 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego; 3) Część nr 3 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego; 4) Część nr 4 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego; 5) Część nr 5 – administrator poziom 3 linii wsparcia; 6) Część nr 6 – administrator bezpieczeństwa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+: Część nr 1 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72253200-5, 72260000-5, 72263000-6, 72261000-2, 72224100-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10,00Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+: Część nr 2 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72253200-5, 72260000-5, 72263000-6, 72261000-2, 72224100-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10,00Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w podziale na sześć części: Część nr 3 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72253200-5, 72260000-5, 72263000-6, 72261000-2, 72224100-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10,00Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+: Część nr 4 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72253200-5, 72260000-5, 72263000-6, 72261000-2, 72224100-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10,00Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+: Część nr 4 – administrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72253200-5, 72260000-5, 72263000-6, 72261000-2, 72224100-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10,00Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: administrator poziom 3 linii wsparcia1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+: Część nr 5 – administrator poziom 3 linii wsparcia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72253200-5, 72260000-5, 72263000-6, 72261000-2, 72224100-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10,00Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: administrator bezpieczeństwa1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przedmiotem zamówienia jest usługa administratorów systemu bibliotecznego MAK+: Część nr 6 – administrator bezpieczeństwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72253200-5, 72260000-5, 72263000-6, 72261000-2, 72224100-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10,00Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
261-04/20
Termin składania ofert 10-03-2020
Miejsce i termin składania ofert Instytut Książki
Z. Wróblewskiego 6, godzina: 12:00
31-148 Kraków
małopolskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
72253200-5: Usługi w zakresie wsparcia systemu
72260000-5: Usługi w zakresie oprogramowania
72263000-6: Usługi wdrażania oprogramowania
72261000-2: Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72224100-2: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
Branże
Komputery:
  • oprogramowanie
  • serwis, naprawa obsługa
Specyfikacja
Link SIWZ http://bip.instytutksiazki.pl/2020/02/26/261-04-20-usluga-zapewnienia-administratorow-systemu-bibliotecznego-mak-w-podziale-na-szesc-czesci/
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było (i) dla części nr 1-4: zadanie obejmujące sprzedaż i wdrożenie w zakresie oprogramowania użytkowego, o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto, (ii) dla części nr 5: zadanie obejmujące wsparcie techniczne i obsługę klienta w zakresie oprogramowania użytkowego, o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto, (iii) dla części nr 6: zadanie obejmujące administrację bezpieczeństwa w zakresie oprogramowania użytkowego, o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto. 2 wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które mają pełnić następujące funkcje w jego realizacji: (i) dla części nr 1-4: min. jednym administratorem poziomu 2 linii wsparcia, posiadającym co najmniej następujące kwalifikacje: - praktyczna znajomość zasad katalogowania z użyciem formatu MARC21 dla różnych typów dokumentów (książki, wydawnictwa ciągłe, artykuły, dokumenty elektroniczne, audiobooki, ikonografia, eksponaty, kartografia, starodruki, nuty, dźwięki) oraz dla haseł wzorcowych, - praktyczna znajomość zasad pracy biblioteki – ewidencja zbiorów, wymagania dotyczące dokumentacji, przeprowadzanie skontrum i ubytkowania, statystyki, ewidencja wypożyczeń, ewidencja czytelników, - praktyczna wiedza z zakresu przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem RODO, - praktyczna znajomość systemu operacyjnego Linux (Debian, Ubuntu), - praktyczna znajomość języka SQL, - praktyczna znajomość obsługi maszyny wirtualnej JAVY, - prawo jazdy kat. B, - praktyczna umiejętność zdalnej pracy z wykorzystaniem protokołów SSH. (ii) dla części nr 5: min. jednym administratorem poziomu 3 linii wsparcia, posiadającym co najmniej następujące kwalifikacje: - praktyczna znajomość środowiska GNU/Linux, - praktyczna znajomość powłoki BASH i narzędzi konsolowych, - praktyczna znajomość narzędzi i protokołów do sieciowego transferu danych, m. im.: sshfs, rsync, ftp, nfs, cifs, http, - praktyczna znajomość języków skryptowych BASH, Python2, Python3, - praktyczna znajomość CRONTAB, - praktyczna znajomość protokołu TCP/IP umiejętność diagnostyki sieci i urządzeń, - praktyczna znajomość Tomcat/WASCE, - praktyczna znajomość serwera APACHE, - praktyczna znajomość oprogramowania OpenVPN, - praktyczna znajomość zapory sieciowej w systemie Linux, - praktyczna znajomość silników bazodanowych SQL, - praktyczna umiejętność lokalizacji i analizy logów aplikacyjnych i systemowych, - praktyczna znajomość języka SQL, wyrażeń regularnych, - praktyczna znajomość popularnych urządzeń sieciowych typu: routery, firewalle, punkty dostępowe, przełączniki sieciowe, - praktyczna znajomość architektury PC oraz popularnych macierzy dyskowy, serwerów danych, kontrolerów RAID itp., - praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej, - praktyczna umiejętność wyjaśnienia skrótu RTFM oraz KISS. (iii) dla części nr 6: min. jednym administratorem bezpieczeństwa, posiadającym co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe: - praktyczna znajomość obsługi Fire Wall: Junos, Suricate, Fedora Firewall, OpenBSD Firewall - umiejętność instalacji, aktualizacji, konfigurowania systemów operacyjnych, oprogramowania zgodne z założeniami wynikających z polityki firmy oraz zgodnych RODO, - praktyczna znajomość obsługi switchów programowalnych: HP, Linksys, ICX7750, ICX7450, IBM - Aktualizacja i konfiguracja oprogramowania przez CLI, - praktyczna znajomość obsługi serwerów: Lenovo, IBM, HP – montaż, konfiguracja serwerów. Monitorowanie poprawnego działania, - praktyczna znajomość obsługi systemów operacyjnych: Linux Fedora Ubuntu Unix OpenBSD - Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie, - praktyczna znajomość obsługi baz danych: MySQL, IBM DB2, PostgreSQL, SQLite - instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie, - praktyczna znajomość obsługi: Postfix, Cyrus-Imap, DHCP, Apache, IPTABLES OpenVPN BIND, Squid, PHP, MySQL, Amavis, Eset Security - Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie na serwerach (Linux/Unix), stacjach roboczych (Windows, MaxOS X, Android, iOS), - praktyczna znajomość obsługi: IDS – Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie, - praktyczna znajomość obsługi: Log analyzer – Instalacja, aktualizacja, konfiguracja, wdrażanie. Pisanie własnych analyzerów w BASH, C++. Zamawiający nie wyraża zgody na zgłoszenie jednej osoby jako administratora dla więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, że Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych; 2) Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w sekcji I.4 Ogłoszenia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 pkt 1 Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji III.4 pkt 1 powyżej lub odpowiadające im dokumenty określone w pkt 2-3 powyżej, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty dołączane do oferty: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu otrzymania punktów w kryterium określonym w pkt |IV.2.2 (poz. 2) ogłoszenia oraz na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 Ogłoszenia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 3) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, z których będzie wynikać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. 2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia. Wraz z wykazem usług Wykonawca złoży dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2020-12-31
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10,00
Prezentacja kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-05
godzina: 12:00

UWAGA: Dodano lokalizacje.

Ogłoszenie nr 540039057-N-2020 z dnia 03-03-2020 r.

Ogłoszenie nr 540039057-N-2020 z dnia 03-03-2020 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516927-N-2020
Data: 26/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Książki, Krajowy numer identyfikacyjny 35677580500000, ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 61 71 900, e-mail zampub@instytutksiazki.pl , faks 12 62 37 682.
Adres strony internetowej (url): http://bip.instytutksiazki.pl/category/zamowienia-publiczne/
Adres profilu nabywcy: http://bip.instytutksiazki.pl/category/zamowienia-publiczne/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2020-03-05, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-03-10, godzina: 12:00
Data dodania 28-02-2020
Ostatnia modyfikacja 05-03-2020