Drukuj PDF
Zmiana treści Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (budowlano- instalacyjnej) z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich
Identyfikator #10878129
Podgląd Oferta przeglądana 138 razy
Więcej informacji
Kategoria
Projekty
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
85-791 Bydgoszcz
ul. Gen. F. Kleeberga 2 do godz. 1200
Telefon: (52) 343-02-72
Email: zarzad@fordonskasm.pl
WWW: fordonskasm.home.pl
Kontakt
Wyjaśnień w sprawie przetargu udziela Pani Natalia Świerczyńska tel. 52 343 02 72,

wew. 555 e-mail: n.swierczvnska@fordonskasm.pl lub Pan Adam Gorynia

tel.: 52 343 02 72, wew. 318 e-mail: a.qorynia@fordonskasm.pl .
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz
Opis
Przedmiot zamówienia:

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (budowlano- instalacyjnej) z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Niepodległości w Bydgoszczy.

W opracowaniu należy uwzględnić następujące wymagania:

a) budynki o trzech lub czterech kondygnacjach naziemnych,

b) w budynkach wielorodzinnych mieszkania o powierzchni od 30 do 70 m2,

c) zasilanie w ciepło z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy,

d) możliwość etapowania realizacji zabudowy,

e) ekonomiczny sposób wykorzystania terenu - dotyczy sytuowania budynków, dróg dojazdowych i przyłączy,

f) przyjęte rozwiązania architektoniczne i materiałowe powinny uwzględniać rachunek efektywności ekonomicznej obejmującej koszt budowy i eksploatacji budynków,

g) odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
Termin składania ofert 11-12-2020
Miejsce i termin składania ofert Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Gen. F. Kleeberga 2 do godz. 1200
85-791 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Budownictwo obiektowe:
  • wielorodzinne
Specyfikacja
Link SIWZ http://fordonskasm.home.pl/autoinstalator/wordpress/?p=24644
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Oferty należy składać w Kancelarii Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Dział Obsługi Mieszkańców przy ul. Gen. F. Kleeberga 2 w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2020r. godz. 1200 . Pod pojęciem „termin składania ofert” należy rozumieć termin osobistego złożenia ofert w Kancelarii Spółdzielni lub datę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej itp.

uwaga:
poprawiono termin składania ofert.
Data dodania 09-11-2020
Ostatnia modyfikacja 10-11-2020