KLASYFIKACJA CPV - 2008

03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
16000000-5 Maszyny rolnicze
18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
19000000-6 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
22000000-0 Druki i produkty podobne
24000000-4 Produkty chemiczne
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
41000000-9 Woda zlewnicza i oczyszczona
42000000-6 Maszyny przemysłowe
43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73000000-2 [4] Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
76000000-3 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK